home archief
16 november 2017 Antwerpen wordt Boekstart-stad!
In april 2017 lanceerde Vlaams minister voor cultuur Sven Gatz het Actieplan Leesbevordering. Dit actieplan roept op om met de hele cultuursector op een duurzame manier aan leesbevordering te doen. Leesplezier vormt de rode draad en beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking is de belangrijkste klemtoon.

Boekstart is één van de speerpunten is dit plan. In de loop van 2018 zal de instap van Antwerpen en al haar districten stapsgewijs verlopen in nauwe samenwerking met de Huizen van het Kind.


Boekstart is een project van Iedereen Leest in samenwerking met de openbare bibliotheken. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.